CardioGest
GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS DE CARDIOPROTECCIÓ
+34.972.406.813 | +34.686.196.366

Espais cardioprotegits

espaicardioprotegitA CardioGest creem Espais Cardioprotegits. Són aquells que disposen de desfibril·ladors externs semiautomàtics de fàcil accés per als primers intervinents, per tal d’aconseguir la desfibril·lació amb la màxima rapidesa després que s’hagi produït una aturada cardíaca, que pot ocórrer a qualsevol persona, en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Un desfibril·lador semiautomàtic pot ser utilitzat per personal no sanitari amb una formació mínima. El Decret 151/2012 de la Generalitat de Catalunya, estableix l’obligació de comptar amb un dispositiu DEA i de personal qualificat per utilitzar-lo en diferents tipus d’instal·lacions, públiques o privades.

Els nostres espais cardioprotegits inclouen:

 • Anàlisi de l’emplaçament i ubicació del dispositiu.
 • Desfibril·lador complet i homologat amb “kit” de primers auxilis.
 • Instal·lació i posada en marxa del dispositiu.
 • Vitrina homologada (opcional).
 • Columna DEA per desfibril·lador (opcional).
 • Senyalització homologada del Desfibril.lador, així com retolacions accessos, “Espai Cardioprotegit”.
 • Cartell amb Algorritme d’actuació en SVB+DEA.
 • Formació inicial (6h) homologada segons la legislació vigent impartida per personal sanitari acreditat per l’Institut d’Estudis de la Salut i CCR.
 • Manteniment de l’aparell (opcional).
 • Registre del Desfibril·lador a les autoritats  competents segons legislació vigent.
 • Assessorament sobre qualsevol canvi en la legislació vigent, protocols d’actuació…